Училище "Глобус Център" ООД

ул. "К. Фотинов" 44а
Бургас, 8000
тел. 056/82 00 75
факс: 056/82 00 75
e-mail: globus_center@mail.bg
Агенция за преводи "Глобус Център" извършва професионални преводи и
легализация на документи от и на следните езици:

 Английски език
 Немски език
 Испански език
 Френски език
 Италиански език
 Гръцки език
 Турски език

Преводите се извършват от заклети преводачи, одобрени и регистрирани
в дирекция "Консулски отношения" на Министерството на Външните работи.

Легализация на официални документи с Апостил, заверки във всички държавни
институции и учреждения на Р. България, заверки във всички консулски
представителства на държави в Р. България, заверки на преводи.